Curso básico de PHP/Operadores de comparación

De WikiCabal
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Operadores de comparación

 1 <!DOCTYPE HTML>
 2 <html lang="es-MX">
 3  <head>
 4   <meta charset="UTF-8" />
 5   <meta name="keywords" content="linux cabal, linuxcabal,
 6         open source, free software, F/OSS, FOSS, GNU,
 7         GNU/Linux, Linux, GNU &amp; Linux, Free and Open Source
 8         Software, Free y Open Source Software" />
 9   <title>
10    Curso PHP - Operadores De Comparición
11   </title>
12  </head>
13  <body style="background-image:url('images/logoBG.jpg');">
14   <?php
15    print( "<p>
16         Operadores de Comparación
17        </p>" );
18 
19    $Examen = 4;
20 
21    print( "<p>
22         |" . ( $Examen == 4 )  .
23        "|<br />
24         |" . ( $Examen == '4' ) .
25        "|<br />
26         |" . ( $Examen === '4' ) .
27        "|<br />
28         |" . ( $Examen != 4 )  .
29        "|<br />
30         |" . ( $Examen != '4' ) .
31        "|<br />
32         |" . ( $Examen !== 4 )  .
33        "|<br />
34         |" . ( $Examen !== '4' ) .
35        "|<br />
36         |" . ( $Examen > 4 )   .
37        "|<br />
38         |" . ( $Examen > '4' )  .
39        "|<br />
40         |" . ( $Examen < 4 )   .
41        "|<br />
42         |" . ( $Examen < '4' )  .
43        "|<br />
44         |" . ( $Examen >= 4 )  .
45        "|<br />
46         |" . ( $Examen >= '4' ) .
47        "|<br />
48         |" . ( $Examen <= 4 )  .
49        "|<br />
50         |" . ( $Examen <= '4' ) .
51        "|
52        </p>
53        <p>
54         <a href=\"http://validator.w3.org/check?uri=referer\"><img
55          src=\"images/valid-html5.jpg\"
56          alt=\"Valid HTML 5\" height=\"31\"
57          width=\"88\" />
58         </a>
59        </p>" ); 
60   ?> 
61  </body>
62 </html>

Explicación

Ejecutarlo

Ejecutar el código de los operadores de comparación

Descargarlo

Descargar el código de los operadores de comparación