Curso de Programación en Python/Set-6

De WikiCabal
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Set-6.py

#!/usr/bin/python3
#-*-coding: utf-8 -*-

Set1 = { 1, "Gato", 3 }
Set2 = { 6, "Perro", "Gato", 4, 3 }

print( "Set1:", Set1 )
print( "Set2:", Set2 )

# Sustraer.
Set3 = Set1 - Set2
print( "Set3:", Set3 )

# Sustraer en otra dirección.
Set3 = Set2 - Set1
print( "Set3:", Set3 )

# Diferencia.
Set3 = Set1.difference( Set2 )
print( "Set3:", Set3 )

# Diferencia en otra dirección.
Set3 = Set2.difference( Set1 )
print( "Set3:", Set3 )

# Union de los sets.
Set3 = Set1.union( Set2 )
print( "Set3:", Set3 )

Resultado

[rrc@Llawyr PythonClase]$ ./Set-6.py
Set1: {1, 3, 'Gato'}
Set2: {'Gato', 'Perro', 3, 4, 6}
Set3: {1}
Set3: {'Perro', 4, 6}
Set3: {1}
Set3: {'Perro', 4, 6}
Set3: {1, 3, 4, 6, 'Perro', 'Gato'}